< Попередня новина


Забезпечення охорони праці у ДП «Славутське лісове господарство»

9.07.2021 08:30 | давність новини: 28 дн.
Автор:  Інженер з охорони праці В. Гавура.
Категорія: Загальні новини

     Охорона праці на підприємстві – це певна система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Вона спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням кожного працюючого.
     Кожна посадова особа (директор, головні спеціалісти, керівники підрозділів тощо) разом з інженером з ОП на підприємстві підтримує і організовує роботу з охорони праці та контролює дотримання працівниками вимог нормативних актів з цього питання. Так, у підрозділах постійно проводиться огляд виробничих будівель та споруд, автомобільного та тракторного видів транспорту, об’єктів підвищеної небезпеки та робляться висновки про їх надійність та експлуатацію працівниками в подальшому, проводяться заходи з попередження травматизму та професійних захворювань працюючих. Також керівниками всіх рівнів щодня контролюється правильне дотримання трудової та виробничої дисципліни, правильне виконання робіт згідно з технологічним регламентом, картами, схемами, правилами технічної експлуатації обладнання, з інструкціями з охорони праці, застосування працюючими відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а у разі передчасного зношення таких засобів контролюється їх вчасна заміна на нові, не допускається до роботи особи, що знаходяться у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, робітники, що не мають відповідних документів (прав, посвідчень, свідоцтв) на виконання робіт за відповідною професією. Як результат, протягом трьох років та станом на сьогодні у ДП «Славутський лісгосп» не було жодного випадку травмування працівника при виконанні своїх службових обов’язків.
     Відповідно до чинного законодавства у лісгоспі ведеться оперативний контроль 1,2,3 рівня з охорони праці. Так, відповідними посадовими особами та лісничими, щодня робиться запис в Журнал оперативного контролю з охорони праці 1 рівня, в якому зазначаються дані про стан охорони праці на робочих місцях, допущені порушення під час роботи і вживані відповідні заходи щодо усунення виявлених недоліків. Щотижня головний інженер лісгоспу Туринський В.В розглядає з керівниками структурних підрозділів – начальниками, лісничими, майстрами, ФОПівцями виявлені під час перевірок порушення та ухвалює заходи з їх усунення та недопущення в майбутньому. У процесі роботи іноді виникають питання взаємодії між працівниками лісового господарства та підрядними підприємцями у сфері охорони праці. Дуже вчасною є ініціатива Хмельницького ОУЛМГ по проведенню навчального тренінгу «Основи та практика керування ризиками небезпек, «Формування ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств підрядників в лісовій галузі» (відповідно до  вимог міжнародного стандарту ISO 45001-2018). Проблеми неефективної комунікації, взаємної недовіри негативно впливають як на формування корпоративної культури в підприємстві, так і на ефективність працеохоронної діяльності.
     З організацією лісосічних робіт на рубках головного користування ознайомилися на лісових ділянках лісництва Крижова Буда, Городецького лісництва, Романінського лісництв, де перевірили карти технологічного процесу розроблення лісосік, журнали інструктажів, наявність посвідчень у лісорубів, забезпечення їх допоміжними засобами для звалювання деревини. В Миньковецькому лісництві проінспектували організацію та виконання вантажно-розвантажувальних робіт з питань охорони праці на проміжному складі, та пройшлися новозбудованою лісовою дорогою лісогосподарського призначення, протяжністю в 1,5 кілометри, відкриття якої планується найближчим часом. У Славутському лісництві було оглянуто приміщення та територію, де проводиться поточний ремонт. Оглянуто рубку догляду за лісом – прорідження. Такий вид лісівничого догляду є трудомістким, але створюються умови для формування стовбурів і крон кращих дерев, що є у складі насадження.
     Забезпечення охорони праці на підприємстві, а саме умов праці на робочому місці, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується працівниками на підприємстві, а також санітарно-побутових умов, є головною умовою для збереження життя та здоров’я людини.  Таким чином, ефективне управління (різні методи, переконуємо, а не караємо)  та культурна політика охорони праці дадуть змогу мінімізувати ризики травмування працівників, а отже досягти мінімального рівня виробничого травматизму, створити безпечні та комфортні умови праці всім працівникам.
 
     Інженер з охорони праці В. Гавура.

Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):


(I can not read the code)